Iz nacionalnih parkova
i parkova prirode u Hrvatskoj
u proteklih 17 godina uklonjeno
je preko 15 000 auto olupina
U akcijama je sudjelovalo
500 profesionalaca, 50 tvrtki
35 medijskih kuća
i 200 volontera.

Ekološke teme

Planeta smeća!
Planeta smeća!

Ekologija je prirodna i interdisciplinarna nauka, koja se temelji u biologiji, geografiji, geologiji, fizici, kemiji, matematici, informatici. Naziv ekologija potiče od grčkih riječi oikos :dom i logos :rasprava, izučavanje. Ekologija pokušava pronaći odgovor i riješenja brojnim problemima okoliša koji nas sve više okružuju. Čovjek sam najviše ugrožava sebe, svoju okolinu i sva druga živa bića u njoj. Prijevoz, termoelektrane i sagorijevanje fosilnog goriva za razne svrhe su odgovorni za više od 50% zagađenja zraka. Vode i tla sadrže sve veće količine raznih teških metala i pesticida. Nuklearne elektrane proizvode velike količine radioaktivnog otpada. Milijuni tona dnevno bačenog klasičnog smeća (posebno plastike) se ne mogu reciklirati.

Ovom poslijedičnom, 'nenamjernom' zagađenju moramo pridodati zagađenje okoliša koje se svjesno organizira i provodi u brojnim lokalnom ratovima , sve u interesu hegemonije, profita i moći bogatih. 

Ekologija danas više ne može spašavati okoliš - ukoliko ne promijeni čovjeka!