Iz nacionalnih parkova
i parkova prirode u Hrvatskoj
u proteklih 19 godina uklonjeno
je preko 15 000 auto olupina
U akcijama je sudjelovalo
500 profesionalaca, 50 tvrtki
35 medijskih kuća
i 200 volontera.

Otpad ugrožava i najveće vode na Zemlji.

Lisicarka2_podmorje_2009-10sv. Marija Magdalena_2006-11

Lisičarka_podmorje_2009-10                              sv.Marija Magdalena_2006-11

sv.Marija-Magdalena_2006-11

sv.Marija Magdalena_podmorje_2006-11

Lisicarka_podmorje2009-10

Lisičarka_podmorje_2009-10