Iz nacionalnih parkova
i parkova prirode u Hrvatskoj
u proteklih 19 godina uklonjeno
je preko 15 000 auto olupina
U akcijama je sudjelovalo
500 profesionalaca, 50 tvrtki
35 medijskih kuća
i 200 volontera.

O nama

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Zelene stope“ ("Zelene stope").

Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Ecological Association „Green Feet“.  Osnovana je 2010. sa sjedištem u Samoboru. Registrirana je u Zagrebu. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Zelene stope“ ima za ciljeve očuvanje prirode i okoliša kao temeljnih vrijednosti života društva, te prihvatljivo gospodarenje prirodnim resursima primjenom odrednica održivog razvoja.

Djelatnosti Udruge "Zelene stope" su:

  • javno zagovaranje za učinkovito provođenje politike zaštite okoliša i očuvanja prirode
  • edukacija javnosti (tribine, predavanja, seminari, radionice, izložbe) u svrhu promicanja razvoja svijesti o potrebi očuvanja prirode i zaštite okoliša
  • organiziranje akcija zaštite i očuvanja prirode te poboljšanja kvalitete okoliša - osiguravanje pristupa javnosti informacijama o okolišnim temama i njihova razmjena - poticanje gospodarstvenih djelatnosti na principu održivog razvoja
  • suradnja sa ostalim udrugama i organizacijama u svrhu ostvarenja ciljeva Udruge Rad Udruge i njezinih tijela je javan.
  • Javnost svog rada Udruga osigurava obavještavanjem javnosti i članstva putem sredstva javnog priopćavanja, elektronskom poštom, web-stranicom Udruge, te izvještavanjem državnih tijela o radu Udruge.

 

Najvažnija akcija udruge je "Očistimo Hrvatsku od auto olupina".

Akciju je 2004. godine započeo fotograf Romeo Ibrišević u suradnji sa Renaultom, časopisom Auto Blic i firmom za recikliranje metalnog otpada C.I.O.S. Do sad je u toj akcjiji skupljeno 14.000 olupina širom Hrvatske. Osnivanje udruge 2010. trebalo je ovu akciju učiniti još efikasnijom, i pokrenuti druge akcije zaštite okoliša te promicanja održivog razvoja u gospodarenju prirodnim resursima. Evo što o akciji piše Renault Nissan Hrvatska: "Nakon prijeđenih više od 150.000 kilometara u Grand Scénicu s motorom eco², uklonjeno je 14.000 automobilskih olupina, zbrinut je otpad s mnogih hrvatskih bisera prirode: otoka Šipan, Mljet, Lastovo, Korčula, Vis, Hvar, Dugi otok, Žirje, Lošinj; iz parkova prirode Sjeverni Velebit, Žumberak, Medvednica, iz jezera Butoniga, Imotskih jezera, Zareških krova; iz podmorja u Sv. Mariji Magdaleni i Običaj uvali; iz rijeka Mirna, Zrmanja, Slunjčica, Kupa, Sava... U ovoj akciji korištena su mnoga sredstva prijevoza kako bi se uklonile olupine s nepristupačnih mjesta poput helikoptera Hrvatske vojske, helio balona, riječnog šlepera, podmornice, specijalnog vozila Unimog, Big Foot vozila, konja, vatrogasnog vozila, traktora i kamiona. S obzirom da su sve ove akcije spašavanja prirode bile izrazito skupe i ne bi bile moguće bez angažmana mnogobrojnih pojedinaca i različitih civilnih skupina iz cijele naše zemlje, postalo je očito kako je problem prevelik i preozbiljan, ali i organizacijski vrlo zahtjevan.

Tako se i „rodila“ ideja o osnivanjem posebne udruge. Udruga „Zelene stope“ osnovana je kako bi se nastavilo promicati ideju očuvanje prirode i okoliša kao temeljnih vrijednosti života društva..." Udruga je brojčano mala ali vrijedno radi na ovoj i narednim ekološkim akcijama i programima. U tom smislu smo uvijek otvoreni za suradnju. Akcija Očistimo Hrvatsku od auto olupina je zapažena kod nas i prepoznata u svijetu.

O tome dalje kaže Renault Nissan Hrvatska: "Prilikom predstavljanja novog ekološkog programa, poznatog kao eco2, 2007. godine, s ciljem osvještavanja građana o važnosti zaštite okoliša, poticanja državnih tijela na donošenje zakonske regulative o zbrinjavanju vozila na kraju vijeka trajanja te uklanjanja odbačenih automobilskih olupina, Renault Nissan Hrvatska je u suradnji s Romeom Ibriševićem, inicijatorom akcije pod nazivom «Očistimo Hrvatsku od olupina powered by RENAULT» pokrenuo akciju koja je te iste godine proglašena za najbolji komunikacijski projekt u svijetu..."